A A AWydarzeniakomentarze (1)

Bogdanka na minusie, ale tylko księgowym

Ubiegły rok Bogdanka zamknęła produkcją węgla na poziomie 8,5 mln ton

Fot.: Ewelina Lachowska

Ubiegły rok Bogdanka zamknęła produkcją węgla na poziomie 8,5 mln ton

Prawie 280 mln zł wynosi strata netto grupy LW Bogdanka za 2015 r. Spółka uspokaja, że ten wynik to tylko efekt operacji księgowych.

Lubelska kopalnia zdecydowała się przekazać do publicznej wiadomości swoje wyniki finansowe przed audytem. Wynika z nich, że strata netto całej grupy finansowej w ubiegłym roku to prawie 280 mln zł. To zaskakująca informacja, bo kopalnia od lat przynosiła zyski. W 2013 r. było to rekordowe 329,7 mln zł, a w 2014 r. - 272,4 mln zł.

Mimo straty kopalnia pozostaje wypłacalna. W jednym ze swoich ostatnich raportów giełdowych spółka uspokaja, że operacje, które mają wpływ na odnotowaną stratę, „mają charakter księgowy i nie wpływają na  jej sytuację płynnościową”.

O jakie operacje chodzi? Ostatnio Bogdanka przeprowadziła test na utratę wartości aktywów. Taki obowiązek nakłada na nią prawo. Ich celem jest ustalenie rzeczywistej wartości spółki w sprawozdaniu finansowym. To właśnie one wpłynęły na  obecny wynik.

O dobrej, pomimo kryzysu na rynku węgla, sytuacji firmy świadczą inne dane finansowe. Bogdanka zamknęła rok przychodami na poziomie 1,8 mld zł (w 2014 r. przekroczyły 2 mld zł). Ostateczne wyniki Lubelskiego Węgla za ubiegły rok poznamy 21 marca. To wtedy zarząd kopalni przedstawi szczegółowe sprawozdanie finansowe z działalności firmy.

Komentarze (1)

  • ~Przeciwny 2016-03-14, 07:44

    Wcześniej chyba też takie testy były przeprowadzane, a dopiero po przejęciu kontroli nad kopalnią przez fundusze inwestycyjne pojawiła się strata. Licząc od ostaniego zysku to ok. 0,5 mld, całkiem nieźle. A prognozowałem że zajmie im to dwa-trzy lata, a tu proszę, chyba roczek zarządu z hakiem i ładny minusik. Nic tylko pogratulować.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.